torsdag, maj 08, 2014

Uranbrytning i Rättvik?

I FaluKuriren kan man idag läsa att bolaget European Mineral Exploration AB har fått undersökningstillstånd för brytning av uran och andra metaller av Bergsstaten, ett beslutsorgan inom statliga förvaltningsmyndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Tillstånd till undersökning har getts till stora markområden i Rättvik, vilket hela kommunledningen i Rättvikär motståndare till. Kommunen får tydligen inte ha några åsikter innan undersökningstillstånd ges!

"Vi som kommun har inte rätt att uttrycka oss i frågor om undersökningstillstånd" säger Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande.

Nu har kommunstyrelsens allmänna utskott beslutat att överklaga Bergsstatens medgivande till European Mineral Exploration AB vars styrelse består av 2 personer med säte i Nederländerna och Storbritannien/Irland. Bolaget bildades 2013 och aktiverades i febr. 2014. 0 anställda.

Är det verkligen möjligt att kommunerna har så lite att säga till om att de inte ens får ha synpunkter på tillståndsgivning av så omfattande, milöfarlig verksamhet som uranbrytning? Som dessutom skall ledas av ett alldeles nystartat bolag utan resurser?