lördag, november 22, 2014

Beredskapsarbete eller arbetslöshet.

Det är förfärligt att läsa om alla dessa FAS-3-are som känner att de bara håller på med meningslösa sysselsättningar och samtidigt göder obskyra företag som lyfter stora pengar för att de arrangerar dessa meningslösa meningslösheter.

Varför inte skapa beredskapsjobb inom områden där de verkligen behövs. På TV berättades det nyss om hur multiresistenta bakterier snabbt sprids på lasaretten. Varför inte ge arbetslösa ungdomar en intensivkurs i desinficering av sjukhussängar samt noggrann sanering av rum där smitta kan finnas? De skulle göra en fantastisk samhällsnytta med rätt handledning.

Många samhällsnyttiga insatser skulle kunna reserveras för arbetslösa, arbeten som nu utförs av stressad, ofta högt utbildad sjukhuspersonal. Samtidigt skulle A-kassornas pengar kunna tillföras vården. I båda fallen är det ju fråga om skattepengar. En winwin effekt skulle skapas.

Samma omfördelning skulle kunna göras inom många andra, av det offentliga betalda områden. Som t ex järnvägen, parker mm.

Inga kommentarer: