lördag, september 21, 2013

Äntligen en positiv nyhet i tidningen!

Rubrik i dagens FK: Kossor kan träda in i kommunal tjänst.
http://www.dt.se/nyheter/mora/1.6298193-kossor-nya-kommunalare-

Tydligen har kommunerna Älvdalen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand och Gagnef  samt LRF slagit sina kloka huvuden samman och på laglig väg försökt "kringgå" de vansinniga upphandlingsreglerna som ju förbjuder kommuner att gynna "närodlat" till sina skolor och äldreboenden.

Tydligen ska det kunna gå att kommunerna köper upp - i det här fallet - köttdjur och sedan tecknar avtal med arrendatorer av kommunala marker för beten, skötsel, uppstallning samt vidareförädling för att sedan ha mat till skolor och äldreboenden. På köpet får kommunen sina marker brukade och öppna landskap skapas samt nya jobb och skatteintäkter.

Kanske kan de på sikt trygga lokal mjölkförsörjning och tillgång på lokala grönsaker också på samma sätt. Och varför inte försäljning till lokalbefolkningen?

Jag önskar gruppen lycka till.


1 kommentar:

Gunilla sa...

häftigt! Ska se om jag kan vidarebefordra detta till "MINA" kommunala upphandlare både på jobbet och hemorten.. för reglerna är SKAMLIGA!
Jag ska ha frihet att handla var jag vill, och den kvalitet jag vill! INTE tvingas äta skitmat som EU bestämt i Mammons intresse!!!
Vägra betala koomunskatt så länge kommunerna inte tar sitt ansvar för det uppväxande och det släkte som skapat vårat fantastiska samhälle..
(Men sätt för fan in skattepengarna på Länsstyrelsens konto.. så man inte kan sätta dit en för skattefusk!!)