onsdag, mars 14, 2012

Uppdrag Granskning är fel ute

Jag har nyss tittat på Uppdrag Granskning där det handlar om att Arbetsförmedlingen (AF) betalar ut lönebidrag till Arbetsgivare (AG) som anställer människor med funktionshinder. AG skall då uppfylla vissa villkor - kollektivavtal, försäkringar mm, för att de ska få uppbära lönebidrag för den funktionshindrade. AG skall skriftligt intyga att så sker. AF skall kolla att alla intyg är med och vederbörligen undertecknade.

Det är här jag tycker Uppdrag Granskning skjuter på fel instans. Om AF har kollat att intygen från AG är rätt ifyllda och undertecknade av behörig person så ska väl inte AF behöva kolla att intygen är riktiga, t ex att försäkringar och pensioner verkligen är inbetalda? Det vore ju detsamma som att t ex Bilbesiktningens protokoll inte gäller - vi ska dessutom själva kolla att bilen är OK!  Däremot skall naturligtvis grundliga stickprovskontroller göras. Men det ska kanske inte utföras av AF utan av t ex Skattemyndigheten eller facken.

Som jag ser det är det AG som är bedräglig och skall ställas till svars. Jag kan tänka mig att AF skall begära tillbaka lönebidragsbeloppen. De återtagna beloppen skall sedan naturligtvis användas  för att täcka upp den anställdes lagstadgade pension och försäkring. Det är ju ändå AF som har placerat ut arbetstagaren och därmed har de ansvar för att den anställde blir rätt behandlad.

Inte ska väl Arbetsförmedlingen (AF) betala den anställdes pension och försäkring och Arbetsgivaren (AG) gå fri och stoppa pengarna i egen ficka? I mina ögon är det självklart att det är AG som är bedräglig och AF är skyldig att stämma AG. Det är ju dock skattebetalarnas pengar de bollar med. Nån j'**a ordning ska det väl ändå vara!

Inga kommentarer: