lördag, juni 28, 2008

Solen går upp över Molnbyggen

Har nyss kommit hem efter att bevistat årsmötet för Molnbyggens stugägarförening. Flera av oss gamla "stötar" har avsagt oss vidare engagemang. Det är dags för förnyelse. Nu kan vi lägga allt gammalt slit med advokater, försäkringsbolag, kommun och Miljödomstolen åt sidan och ägna sig åt att göra sjön med dess omgivningar så trevliga som de var före de svarta åren med läckaget från soptippen och den otäcka fiskdöden.

Den nya styrelsen får ägna sig åt trevligare saker som ex majstångsresning på sjön enligt gammal sed, fisketävlingar, grillaftnar mm. Dock måste den nya styrelsen hålla ett vakande öga på att den nu nerlagda tippen sköts så att inget lakvatten når sjön. Men med gott samarbete med kommunen så ska det nog inte vara något problem.

Det här årsmötet hölls på nyöppnade Molnbyggen Strand. De har rustat upp stället och på kort tid fått det mycket attraktivt som hotell-, konferens- och restauranganläggning. Ett trevligt ställe som vi önskar all lycka.

Inga kommentarer: