lördag, januari 28, 2012

Resenärer på bussen och godset på järnvägen.

Jag läste i FaluKuriren idag att det har beslutats att toppmoderna bussar ska ersätta trafiken på Västerdalsbanan som ju lagts ner. Massor av tågfrälsta resenärer sörjer detta. Av förståeliga skäl.

Men nu är det ju så att trafiken med resenärer på järnväg är otroligt skiftande. Dels stor resandebeläggning under vissa tider (storhelger och morgon/eftermiddag) och dels det absoluta kravet att tiderna hålls. Samtidigt skriker företagen efter mer tid och plats för sin godstrafik. Järnvägsnätet är föråldrat, för många enkelspår och personalen orkar tydligen inte hålla spår och växlar rensopade i vintertider med kraftiga förseningar som följd. Och tågen, numera tillverkade på sydligare breddgrader, klarar inte vårt bistra vinterklimat, har jag förstått. Det kommer att kosta många miljarder att bygga ut och modernisera järnvägsnätet så att det tillfredsställer både resandebehov och godstransportbehov.

Det kanske inte är helt fel att flytta över resandeströmmen till landsvägarna och låta godstrafiken få fritt fram på järnvägarna. Bussar är mer flexibla, stannar smidigare på fler hållplatser och är numera väldigt bränslesnåla. Godstrafiken får lättare på järnvägsnätet att skapa ett jämnt flöde av produkter till industrier, lager och butiker. Samtidigt avlastas vägnätet de stora långtradarna som med sin tyngd förstör vägarna och spyr ut en stor mängd avgaser.

Tillverka bränslesnåla bussar med god komfort och komfortabla toaletter så tror jag nog att resenärer inte har något emot att byta färdsätt. Kanske det t o m går att få bort en stor andel enskild biltrafik. Möjligen kan det vara lämpligt att behålla persontrafiken på järnväg på de riktigt långa sträckorna (Stockholm-Malmö-Göteborg, Stockholm- kustvägen till norrland).

Inga kommentarer: