fredag, november 09, 2012

En gammal dröm går i uppfyllelse

I går blev en sedan länge närd dröm uppfylld. Jag hade en första studieträff med några personer som visat intresse av att ta del av den danske filosofen Martinus Thomsens kosmologi. Min förhoppning är att vi ska få till stånd en samtalsgrupp med personer, intresserade av hans andliga vetenskap.

I Borlänge, där jag bott i många år, är Martinus kosmologi välkänt och jag har studerat hans teorier under många år. Men här i Rättvik har jag till min förvåning märkt att det är mycket få som hört talas om den danske filosofen. På biblioteket har jag bara hittat två av hans böcker. Då och då har jag lagt ut lite försiktiga krokar om reinkarnation mm för att se om jag skulle möta någon intresserad blick. Men så icke.

För ett par månader sedan tog jag chansen att ta steget ut lite tydligare och fick till stånd en monter på Hälsomässan som hölls på Folkets Park i Rättvik. Där visade jag upp Martinus´ digra bokverk och berättade för den som ville lyssna vad det handlade om. En utlagd intresseanmälan samlade faktiskt rätt många namnunderskrifter.

Igår kväll hölls vårt första möte i Vuxenskolans lokaler. Fyra personer kom och några hade hört av sig att de ville komma men var förhindrade. Jag upplevde att intresset växte hos deltagarna vartefter jag berättade. Deltagarna fick med sig lite att läsa till nästa gång. Hoppas läsandet väcker många nyfikna frågor. Nu väntar jag fler mötesdeltagare nästa gång. Det finns plats för fler.

Så småningom skulle jag vilja hålla två studiegrupper. En på kvällstid för förvärvsarbetande och en på dagtid för pensionärer. Jag brinner för det här och jag vet att detta ämnesområde är något som många människor hungrar efter att ta del av.

Jag är född och uppvuxen i Rättvik och har som ung kostat kommunen mycket pengar. Pengar som jag sedan undandragit kommunen genom att jag under hela min yrkestid arbetat på andra håll. Nu har jag blivit en s k "hemvändare" och pensionär. Och kostar återigen kommunen en hel del pengar. Att ställa upp och hålla i sådana samtalsgrupper skulle ge mig känslan att jag ger lite tillbaka av allt jag fått från min gamla hembygd.

Inga kommentarer: