fredag, november 14, 2008

Upphandlingsrutiner i kommuner och landsting

Jag har undrat över en sak. När kommuner och landsting gör upphandlingar - tar de då hänsyn till den skatteintäkt som går förlorad om uppdraget går utanför kommunen respektive landstinget när anbuden jämförs? Är det någon som vet?
Det handlar ju om ganska många skattekronor till kommun eller landsting som går förlorade om uppdraget går "utsocknes". Som jag ser det, bör det inte vara svårt att beräkna den saken. Det företag som lämnar in anbud uppger hur många personer som behövs för utförandet och hur mycket skatt dessa beräknas betala in. Dessutom hur stor företagsskatt det bidrar med. Det är sannolikt inte svårt att ge dessa uppgifter. Schabloner utarbetas lätt. (Om de inte redan finns).

Tas hänsyn till detta vid upphandlingarna idag? Om inte - varför?

Utan tvekan är det en viktig aspekt för att behålla en levande landsbygd. Dessutom är det bra ur miljösynpunkt (kortare transporter).
Skyll inte på att det är för krångligt! Det finns utmärkta programmerare som kan underlätta arbetet.
Om skattehänsyn inte tas - finns det någon lag som förhindrar den hänsynen?
Om sådan lag finns - då bör vi kraftfullt protestera!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag frågade Tord. Han sa att det INTE fanns med i beräkningen, därför att enligt lag skall alla kunna slåss om arbetet överallt i hela Sverige.
Han skulle kolla mer, sa han

Brittis sa...

Bra och tack.
Jag förstår det argument som uppges som orsak men ur miljösynpunkt är det inte bra. Dessutom uppmuntrar den urbaniseringen.
Jag ser fram mot fler uppgifter och stämmer Tords antagande då är det dags att reagera.