tisdag, oktober 09, 2007

Kunskap om etik saknas i dagens samhälle.

Lyssnade på radion i morse hur de debatterade om hur man ska förfara för att minska våldet bland ungdomar. Det ropades på hårdare lagar mm.

Jag undrar, om det inte vore bättre att sikta in sig mer på källan till våldet. Bristen på empati och medkänsla som tycks vara en stark faktor när våld utövas.

Förr fick alla en gedigen insikt i vad som var rätt och fel genom kristendomsundervisningen. Den undervisningen i etik och moral är nu borttagen från dagens skola och det har uppstått ett vacum på den fronten. Nu hör jag inte till dem som tror att just kristendomsundervisning löser den här frågan. Därtill är den alltför dogmatisk. Ibland direkt ologisk. Och det går dagens ungdomar inte heller på. Men vi ska inte blunda för att många föräldrar av olika orsaker inte kan täcka det glappet och ge barnen en klar känsla för vad som är rätt och orätt och vad som skapar ett bra liv. Därför behövs något som bibringas alla barn, oavsett bakgrund, en kunskap om etik och moral. Varför inte ett ämne i skolan, t ex kallat livskunskap. Det ska vara schemalagt och läras ut av verkligt kunnig personal, då menar jag välutbildade pedagoger och psykologer. Det ger upphov till diskussioner och debatter och kan på så sätt ge en djupare insikt i hur vi ska handla mot våra medmänniskor.

I framtidens skola är jag övertygad om att Martinus kosmologi kommer att ha en framskjuten plats när det gäller just livskunskap. En andlig vetenskap, helt enkelt.

Inga kommentarer: