lördag, mars 19, 2011

Är kärnkraften verkligen så ren som det sägs?

Jag känner sorg och vanmakt inför det försvar som finns för att vi behöver atomkraft. Har inte senaste tidens händelser visat att atomkraften bara är en återvändsgränd?

Atomkraften är nog säker och bra så länge kärnkraftverken fungerar som de ska, men när något går snett så går det så väldigt snett och blir farligt för allt levande över stora ytor och under nästan oöverskådlig tid. Atomkraften skapar också stora hälso- och miljöproblem när uranet bryts och drar oerhörda kostnader under många generationer när ett kärnkraftsverk skall skrotas. För att inte tala om farorna vid slutförvaringen. Det talas om 100 000 år som det måste hållas under kompetent förvar och bevakning. Vem vet hur efterkommande civilisationer klarar den uppgiften?

Led in utbildningen av våra intelligenta och kreativa ingenjörer och forskare på att i stället ta fram enkla, flexibla energikällor. Om alla de miljarder som läggs på kärnkraften i stället leds in på att utveckla vind, vatten, sol, biomassa och energieffektivitet så har vi snart energibehovet täckt. Och se till att kunskapen och resultaten kommer alla till godo och inte låses in i något bankfack.

Det som just nu händer i Japan borde väcka alla till eftertanke. Bara det att så många kärnkraftverk, 55 stycken, ligger på en så jordbävningsutsatt plats visar på hur stor girighet efter snabba vinster som härskar på vår jord utan tanke på kommande generationer.

Inga kommentarer: