tisdag, juni 19, 2007

E Noaksson om fiskskadorna i Molnbyggen

Forskaren Erik Noaksson, Institutet för tillämpad miljöforskning, Stockholms Universitet har under rubriken "Soptippar - ett framtida miljöhot?" uttalat sig om förgiftningen av sjön Molnbyggen på Svenska Naturskyddsföreningens höstkonferens 2001. Temat var "Kemikaliesamhället - strategier och krass verklighet".

E Noaksson är ju en av de forskare som lagt ner mängder av arbete på att lösa gåtan med fiskskadorna. Han var också den som kallades in som expertvittne när Miljödomstolen skulle döma i tvisten mellan Leksands kommun och Stugägarföreningens medlemmar.

Läs och döm själv!

Inga kommentarer: