måndag, oktober 27, 2008

Friskolornas vinst ner i enskilda fickor...

. . . i stället för att användas till bättre läromedel, upprustning av lokaler mm.

Hur ända in i h*e kunde sossarna gå med på en så vansinnig skolordning?

Den där "vinsten" som nu hamnar hos enskilda (kanske tom utomlands) eller som aktievinster, är skattemedel som du o jag skrapat ihop för att ge våra barn en bra skolundervisning.

Däremot är jag är anhängare av att skolor (och även andra omvårdnadsområden) drivs som kollektiv. Motivationen hos de anställda ökar och därmed kvalitén på effektivitet och omsorg. Den vinst som då uppstår skall investeras i bättre skolmedel och skolmiljö. Lönerna bör sättas inom reglerade ramar och lärarnas kompetens säkerställas.

Och hur kunde man göra skolorna "kommunala"? Med allt vad det innebär av olika kvalitet och fokus. Speciellt nu när människor flyttar kors och tvärs är det viktigt att läroplaner är lika över hela landet.

Mitt "utbrott" beror på ett inslag i TV nyss om de stora vinster som de flesta friskolor gör och som går i enskilda fickor. Jag har läst att friskolorna har fler obehöriga lärare än de kommunala skolorna. En förklaringen till en del av vinsterna.

Inga kommentarer: