fredag, mars 21, 2008

Bensinstationer hör också till infrastrukturen

Min käre make C har hört/läst att massor av bensinstationer kommer att läggas ner, främst på landsbygden. Någon sade, att i st f att varje bensinstation räknar på just sin lönsamhet, finner att den är minimal och beslutar lägga ner, så borde bensinbolagen gå samman/uppköp så att det finns i alla fall en mack i varje (eller nästan varje) by. Eller är det meningen att vi som bor på landsbygden ska behöva köra flera mil för att tanka? Hur rimmar det med miljömålet?

Jag anser att tillgång till bensinstationer inom rimligt avstånd hör till infrastrukturen och att det yttersta ansvaret för att det fungerar faller på staten. På samma sätt som telenätet, vägnätet, järnvägen, flyget, skolan, sjukvården ytterst bör styras av staten. Därmed inte sagt att de ska drivas av staten. Det kan privata/kooperativa intressen göra. Men då får det inte gå som med telenätet (se förra inlägget). Där måste staten gå in och ålägga de privata intressena (telebolagen) att se till att de fixar det till konsumenternas bästa.

Inga kommentarer: