torsdag, mars 27, 2008

Hps2 Thrive. Flera prover, förhöjda värden.

Återbesök igen för nya prover i den medicinska studien, som jag deltar i. Det gäller en medicin som ska öka det "goda kolesterolet", HDL och sänka det "onda", LDL.

Enligt svensk standard (referensvärden) så har jag ca >100 ggr för höga värden på S-ALAT (levervärden) och S-CK (kreatinkinas, kan vara indikation på muskelskador). Enligt läkaren mäts proverna i en annan enhet än den svenska. Men vilken/vilka? Jag har letat på nätet men inte hittat något. Någon som vet?

Jag lyckades i alla fall få läkaren att samtidigt ta en omgång nya prover som ska skickas till lab för analys enligt svensk standard. Då kan man jämföra dom värdena med studiens värden.

Läkaren säger att värken i armen beror på en inflammation och han vill ge kortisonsprutor. Jag vill avvakta provsvaren från lab innan jag går med på kortison. Jag kan inte frigöra mig från oron att muskelsmärtan, som uppstod i höstas när jag påbörjade studien, har samband med medicinerna. Vi får se.

Inga kommentarer: