torsdag, februari 19, 2009

J. Josefsson i Debatt i TV om försäkringskassan

Kollade på Josefssons Debatt om f-kassan i kväll.

Som vanligt gick det livligt till. Det framkom hårresande exempel på hur handläggare behandlade personer och debatten började genast handla om hur kränkta människor känner sig när de blir okänsligt behandlade av personalen på f-kassan.

Men egentligen handlar det om någonting helt annat, enligt socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson. Hon menar att hela omorganisationen och lagändringen är till för att folk ska få rehabilitering i st f förtidspensionering och långtidssjukskrivning. Men varför får inte människor det, då? Varför får de i stället reda på att de t ex ska ligga och jobba om de har sådant handikapp att de inte kan sitta eller stå? Är det rehabilitering?

Jag, liksom de flesta andra, förstår att den omfattande lagändring och omorganisation som f-kassan gått igenom inte kan fungera fullt ut direkt. Men varför ser myndigheten inte till att man fokuserar på rätt saker? Om nu rehabiliteringen är i fokus - satsa på det då och låt bli att kränka folk med hot om utförsäkring till dödssjuka.

Dessutom - se till att f-kassan får styr på sina utbetalningar i tid, att läkarna fått tillräcklig information om sjukkoderna så att det inte behöver bli så många överklaganden som ytterligare tynger organisationen. Dessutom, naturligtvis, ränta på de försenade pengarna. Jag tycker, att regeringen bör inrätta en socialkassa där folk kan få pengar tills deras fall är avklarat om det drar ut på tiden. Socialkassan kan sedan cleara med f-kassan. Staten är faktiskt ansvarig för att systemet fungerar och folk ska inte behöva sälja sitt hus för att f-kassan inte får tummarna ur läge i tid.

En liten bisats: Maria Wetterstrands (V) inlägg om det kränkande med intyg från barnomsorgen vid barns sjukdom är ett slag i luften. Det kan inte vara så betungande med sådana intyg. Jag antar, att barnomsorgen redan för noggranna dataanteckningar om barnens närvaro (om inte, är det hög tid) och det kan lätt föras över elektroniskt. Jag tycker, att det är en enkel åtgärd för att stävja eventuellt fusk.

Inga kommentarer: