torsdag, juli 26, 2007

Ska gravida dricka kranvatten?

Läser i Sv Dagbladet idag att miljödirektör ÅkeWennmalm i Stockholm varnar gravida att dricka kranvatten pga att det finns spår av läkemedel i Stockholms vatten, som tas från Mälaren. Kvalitetschefen för Stockholms vatten protesterar förståss.

Jag tror, att Åke Wennmalm tar upp en allvarlig och angelägen fråga. Det har ju i flera år påpekats att det finns detekterbara mängder kemikalier i våra vatten.

Sjön Molnbyggen (klassad som en renvattensjö) i Leksand är ett utmärkt exempel på skador som kan uppstå trots att inga "skadliga halter" av någonting kan analyseras. En soptipp anlades på 80-talet på ett berg ca 3 km från sjön och en viss del lakvatten rann via ett bäcksystem ner i sjön. I början av 90-talet upptäcktes att aborre o gädda var skadade. Ca 80% bildade inte gonader, dvs de hade skadade könsorgan. Miljödomstolen har prövat fallet och funnit att fiskskadorna med all sannolikhet härrör från okända ämnen i lakvattnet. Tippen är nu stängd men fiskskadorna kvarstår. Viss förbättring har dock kunnat iakttagas. Bl a har grodorna (som varit försvunna i 2 årtionden) börjat återkomma och man har hittar några kammusslor. Men inga skrakungar överlever. Soptippen var en vanlig tipp utan industriavfall, bara vanligt hushållsavfall.

I Danmark har rapporterats om att halterna nonylfenoler är så höga i danska vatten att danska mäns försämrade sädesproduktion troligen härrör ur detta (obs, nonylfenoler är numera borttagna ut svensktillverkade rengöringsmedel).

Idag läste jag i DD att en faluläkare har anmält ett misstänkt samband mellan ett fall av harmynthet hos ett barn vars mamma under de första 4 graviditetsveckorna smorde sig 2 ggr/dag med en acnesalva, Metrodinazol. Ytterligare 3 fall finns rapporterat om misstänkta missbildningar med preparatet. Graviditetstiden är en mycket känslig period.

Jag skulle tro att vi på sikt är tvungen att ta vårt vatten från djupt liggande vattenreservoarer, som t ex den s k Badelundaälven som börjar någonstans kring Älvdalen, tror jag, rinner sedan förbi Siljan, Borlänge, Uppsala och Västerås (Badelunda). Vart den se´n tar vägen, vet jag inte. Nå´n som vet? Försvinner ännu längre ner i underjorden, kanske?

Inga kommentarer: