torsdag, augusti 30, 2007

Utrotning av glasålen, utdrag ur boken Tyst Hav

Läste nyss i DN:s webbupplaga en artikel om ett dokument som heter Tyst hav. Jag läste det 16-sidiga dokumentet och förundrades och förfärades. Läs det och reagera.

Det handlar om att 99% av glasålen har försvunnit. EU käbblar om huruvida fisket ska begränsas. Svenska myndigheter vill inte inskränka fisket eftersom det "skadar den småskaliga fiskeindustrin". Ett förslag föreligger att förbjuda fisket under en månad, under den tid ålen vandrar tillbaka till Sargassohavet för att leka. Detta kunde tydligen accepteras, men så kom kommentaren att fullmånen tydligen har inverkan på vandringen och det betyder att "månaden" infaller på olika tider varje år. Mötet slutade tydligen i ett enda stort frågetecken och ingenting beslutades. Författaren av dokumentet föreslog en fridlysning av glasålen men möttes av kompakt tystnad.

Vänta inte för länge med att klicka på länken för nyhetsrubrikerna ligger inte kvar så länge på listan. Jag ska själv ladda ner det på min dator. Jag har försökt gå tillbaka och hitta rubriken i DN, har inte lyckats, men länken till dokumentet fungerar i alla fall. Jag har inte tid att leta mer för nyss ringde telefonen och samtidigt fick jag besök. Samtidigt vill C berätta om sitt sökande på SIN dator efter lägsta priset för vår planerade Thailandresa. Jag är alltså lite stressad. Hej då.

Anmärkning ett par timmar senare:
Jag lyckades hitta tillbaka i DN:s webbupplaga. Det var inte det lättaste. Men dokumentet kommer från avsnittet Kultur och Nöje där Isabella Lövins bok Tyst hav med underrubriken Jakten på den sista fisken, recencerades. Och dokumentet jag läst var ett utdrag ur boken och belyser just glasålens utsatta läge. Boken rymmer naturligtvis mycket mer. Den är troligen mycket läsvärd. Ska nog beställa den på biblioteket.

Inga kommentarer: