lördag, april 12, 2008

DNA-analyser i Europa. Och andra.

Till min häpnad läser jag att DNA-proven från "Arboga-fallet" inte kan jämföras för de har använt olika analysmetoder! Tänk - jag trodde att sån´t är standardiserat. I alla fall inom Europa. Och i de fall olika metoder förekommer - varför kommunicerade inte parterna med varandra innan analyserna gjordes för att inte förlora tid? Klantigt!


Jag kan inte låta bli att tänka på alla prover som sparats under många år från olika brottsplatser. Hur är de förvarade? Och i de fall DNA-test gjorts - hur många träffar missas pga olika analysmetoder?


Jag har själv fått erfara hur mycket strul och osäkerhet som uppstår när mätvärden inte kan jämföras. Kolla mina inlägg om Hps2 Thrive, medicinstudien om hjärt/kärlsjukdomar som jag deltar i. I mitt fall gäller det blodanalyser gjorda i Sverige som inte kan jämföras med värden gjorda enligt studien. Kör Sverige enligt alldeles egna analys- eller redovisningsmetoder?

Inga kommentarer: