måndag, april 07, 2008

OS-kravallerna. En väg till fred?

Man kan tycka att kineserna behandlar människor regelvidrigt och man vill protestera och agera. Men jag tror inte att de våldsamma aktioner som nu sker är rätt väg. Det skapar bara ännu fler motsättningar.

Jag tycker att OS skall fortgå skilt från kravaller och våld. Idrotten betyder så mycket för människors möten över gränserna och jag tror att fredliga möten är bästa sättet att få en hållbar sammanhållning i världen. Det kanske tar något längre tid att uppnå, men ger bättre resultat för framtiden.

Håll OS fritt från våld och kravaller och skapa en fredad sektor i umgänget människor emellan.

Inga kommentarer: